Privacybeleid
Uw privacy en recht op informatieve zelfbeschikking is erg belangrijk voor ons en we besteden speciale zorg aan de verwerking van persoonlijke gegevens die u ons verstrekt.
In die zin garandeert HERO Labs B.V. de naleving van de geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Het gebruik van deze website impliceert de aanvaarding van dit privacybeleid.
Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of fysieke persoon.
Welke informatie verzamelen we?
De gegevens die we verzamelen en opslaan in onze databases zijn: volledige naam, e-mailadres, geboortedatum, land van verblijf en wat u meer opwindt over HERO.
We verzamelen geen gevoelige informatie, zoals raciale afkomst, persoonlijke overtuigingen, religieuze of spirituele overtuigingen, sociaaleconomische status, seksuele geaardheid of seksueel leven, politieke opvattingen, genetische of gezondheidsinformatie, behalve wanneer vereist door de huidige regelgeving op het moment van het verzamelen van de gegevens.
Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens
HERO Labs Co. heeft de plicht om de gebruikers van de website te informeren over het verzamelen van persoonlijke gegevens die wordt uitgevoerd door het invullen van de formulieren die op de website zijn opgenomen. In die zin is HERO Labs Co. verantwoordelijk voor de gegevens die worden verzameld via de hierboven beschreven middelen.
Op onze beurt informeren wij gebruikers dat het doel van de verwerking van de verzamelde gegevens het volgende omvat:
  • Voldoe aan interne beleidsregels en procedures.
  • Stuur communicatie op welke manier dan ook, inclusief marketingacties, advertenties, aanbevelingen over HERO-initiatieven, informatie over het laatste nieuws en productupdates.
Met wie delen wij uw persoonsgegevens en voor welke doeleinden?
We zullen uw persoonlijke gegevens niet op de markt brengen, aanbieden op leasing, verhuren of anderszins bekendmaken aan derden, behalve voor dienstverleners zoals consultants, technologieserviceproviders en andere externe consultants of leveranciers, die verplicht zijn om i) de gegevens te verwerken in overeenstemming met de hierboven beschreven doeleinden, ii) te voldoen aan de toepasselijke regelgeving en iii) passende technische en organisatorische maatregelen te nemen voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens.
Hoe behouden we de kwaliteit van de data?
De eigenaar van persoonsgegevens heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens wij in onze databases hebben. Evenzo kunt u het recht op toegang, rectificatie, bijwerking en/of verwijdering van uw persoonsgegevens uit onze database uitoefenen en de daarmee verleende toestemming intrekken door uw vraag te richten aan:Toestemming: wanneer u de gevraagde gegevens invoert om deel te nemen aan het hero-merkplatform, geeft u toestemming, gratis, uitgedrukt, geïnformeerd en ondubbelzinnig, voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, in overeenstemming met dit privacybeleid.