Hero Logo

HERO ©2023 HERO Labs B.V.
Alle rechten voorbehouden
Amsterdam, Netherlands.

Kies jouw HERO-cirkel

HERO is de eerste abonnementsservice waarmee u rechtstreeks kunt investeren in campagnevoerders om namens u de klimaatwetten te versnellen.

© 2024 HERO Labs B.V. Alle rechten voorbehouden.

Selecteer het maandelijkse bedrag

cute plant

€6

Beginner

cute tree

€20

Voorvechter

big earth

€50

Veranderaar

Personaliseer uw impact!

Kies een specifieke HERO Cirkel om te ondersteunen