Algemene voorwaarden
HERO is een abonnementsplatform waarmee Circle of Climate Mobilizers betaald kunnen worden door supporters, zodat ze een basisinkomen kunnen hebben.

Door HERO te gebruiken, gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden. Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van HERO, die van toepassing zijn op alle gebruikers van het HERO-platform.

Met "HERO" bedoelen wij dit platform en de diensten die Hero Labs B.V. aanbiedt.

Met "Wij", "onze" of "ons" verwijzen wij naar Hero Labs B.V.

Door HERO te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden, met ons Privacybeleid en met ons Cookiebeleid.

We kunnen uw informatie verzamelen en gebruiken in overeenstemming met dat beleid.
Uw HERO-account
Om een account aan te maken moet je minimaal 18 jaar oud zijn. U moet ons voorzien van nauwkeurige informatie en ermee instemmen om uw informatie up-to-date te houden als deze verandert.

U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten op uw account, evenals de beveiliging van het account. Als u ons beleid schendt, kunnen we uw account beëindigen. Doe niets illegaals, beledigends tegenover anderen of dat onze site op een technische manier misbruikt.

Als u door HERO wordt betaald, kunt u verantwoordelijk worden gehouden voor wat u met die fondsen doet. Hierdoor kunnen we ook kijken naar wat je met deze fondsen doet buiten ons platform.
HERO Cirkels
Om lid te worden van een kring, raadpleegt u de sectieHoe lid te worden van een HERO Circle.


Zie hier ook hoe HERO alle kringen verifieert wanneer ze lid worden van het platform:Hoe HERO Circles worden geverifieerd.

Wanneer je deel uitmaakt van een HERO Circle, biedt HERO supporters de mogelijkheid om zich te abonneren op je Circle. U kunt dan maandelijkse betalingen ontvangen van deze maandelijkse HERO-supportersabonnementen op uw HERO Circle, zodat u zich kunt concentreren op het doorvoeren van beleidswijzigingen.

In ruil daarvoor geeft u updates over de voortgang van uw campagne, video's over uw werk en de mogelijkheid om met u te communiceren via livestreams.

Alle inhoud die op het HERO-platform wordt geplaatst, mag niet beledigend zijn jegens andere mensen en mag geen inbreuk maken op het intellectuele eigendom van anderen, tenzij u schriftelijke toestemming hebt om het te gebruiken of uw gebruik wordt beschermd door redelijk gebruik.

HERO behandelt betalingskwesties zoals fraude, terugboekingen en het oplossen van betalingsgeschillen.

We kunnen ook betalingen blokkeren voor schendingen van ons beleid of om nalevingsredenen, waaronder het verzamelen van belastingaangiftegegevens.

We kunnen ook betalingen van supporters blokkeren als we denken dat ze frauduleus zijn.

Soms kunnen activiteiten zoals terugbetalingen uw accountsaldo negatief maken. Als uw saldo negatief wordt, behouden we ons het recht voor om dat geld terug te vorderen van toekomstige betalingen.
Kosten
Voor elke HERO Circle zijn er 2 kosten

- Platformkosten van 10% op alle bedragen die worden opgehaald via abonnementen voor uw Circle

- Verwerkingskosten van betalingen waarvan afhankelijk is van de valuta die door de HERO Circle wordt gebruikt

De tweede is de verwerkingskosten voor betalingen, die afhankelijk zijn van de valuta die door de maker is geselecteerd.

- De verwerkingskosten voor betalingen voor kaarten van de Europese Economische Ruimte bedragen 1,4% plus € 0,25 per transactie.
- De verwerkingskosten voor betalingen voor Britse kaarten bedragen 2,5% plus € 0,25 per transactie.
- De verwerkingskosten voor internationale kaarten bedragen 2,9% plus € 0,25 per transactie.
- Sommige banken kunnen supporters extra buitenlandse transactiekosten in rekening brengen, waar wij geen controle over hebben.
Belasting
We verzamelen belastingidentificatiegegevens en rapporteren dit aan de belastingautoriteiten zoals wettelijk vereist. U bent verantwoordelijk voor het rapporteren van eventuele inkomsten- of bronbelastingen die verschuldigd kunnen zijn als gevolg van ontvangen betalingen. In het bijzonder zal elke Mobilizer elke maand een factuur hebben voor HERO: deze betalingen moeten door elke Mobilizer worden aangegeven als freelance-inkomsten in hun land van verblijf.

We zijn ook verantwoordelijk voor de btw voor betalingen van supporters in de EU. Waar HERO verplicht is om btw te innen, wordt de btw in mindering gebracht op het abonnementsbedrag.

Als HERO-mobilisator ben je ook verantwoordelijk voor het veilig houden van supportersgegevens.
HERO Supporters
Om een HERO Supporter te worden, moet je een HERO Circle kiezen, een abonnementsniveau, beginnend bij 10 EUR per maand, en vervolgens je betaalmethode kiezen (creditcard, Ideal) om te betalen voor de inschrijving. Afhankelijk van uw abonnementsniveau hebt u toegang tot Circle Updates, Circle Videos en Circle Interactions.

Om hier meer over te weten te komen, bekijk de video "Hoe HERO werkt" op het platform.

U kunt uw actieve abonnementen bekijken door naar het hoofdmenu te gaan op "Accountinstelling", "Mijn abonnementen", waar u uw abonnement ook op elk gewenst moment kunt annuleren. Je verliest de toegang tot de Circle(s) waarop je je had geabonneerd.

Als u zich bevindt in het rechtsgebied waar Hero Labs belasting moet heffen en innen (bijv. btw of omzetbelasting), dan is deze belasting inbegrepen in de totale kosten.

Ons beleid is dat we geen restituties verstrekken, hoewel we enkele uitzonderingen toestaan waarbij restituties naar eigen goeddunken worden verleend.

U kunt uw account op elk gewenst moment permanent verwijderen door naar het hoofdmenu te gaan op "Accountinstelling", "Accountinformatie". We kunnen uw account op elk gewenst moment naar eigen goeddunken beëindigen of opschorten. We kunnen ook lidmaatschapsabonnementen annuleren en alle beschrijvingen, berichten of voordelen naar eigen goeddunken verwijderen. U kunt geen claim tegen ons indienen voor het opschorten of beëindigen van het account van een andere persoon en u gaat ermee akkoord dat u een dergelijke claim niet zult indienen. Als u een dergelijke claim probeert in te dienen, bent u verantwoordelijk voor de veroorzaakte schade, inclusief advocatenhonoraria en -kosten. Deze voorwaarden blijven van kracht, zelfs als u geen account meer hebt.
HELD
U kunt HERO toegang verlenen tot uw accounts van derden, zoals Google. Elke keer dat u uw account van derden koppelt, zal dat account van derden een pagina weergeven met de informatie waartoe HERO toegang heeft. U kunt de toegang van HERO tot die accounts op elk gewenst moment intrekken via de pagina met beveiligingsinstellingen van de betreffende derde partij.

Onze creaties zoals ons logo zijn beschermd door handelsmerkwetten. We verlenen je een licentie om ons logo en andere auteursrechten of handelsmerken te gebruiken om je HERO Circle-pagina te promoten.
Schadeloosstelling
U vrijwaart ons van alle verliezen en aansprakelijkheden, inclusief juridische kosten, die voortvloeien uit deze voorwaarden of verband houden met uw gebruik van HERO. We behouden ons het recht voor om exclusieve controle te hebben over de verdediging van een claim die onder deze clausule valt. Als we dit recht gebruiken, helpt u ons in onze verdediging. Uw verplichting tot schadeloosstelling onder deze clausule is ook van toepassing op onze directeuren, werknemers en externe dienstverleners.
Afwijzing van garantie
HERO wordt geleverd zonder enige garantie. Dit geldt ook voor onze externe dienstverleners.
Beperking van aansprakelijkheid
Voor zover toegestaan door de wet, zijn wij niet aansprakelijk jegens u voor incidentele, gevolg- of punitieve schade die voortvloeit uit deze voorwaarden, of uw gebruik of poging tot gebruik van HERO. Voor zover toegestaan door de wet, is onze aansprakelijkheid voor schade beperkt tot het bedrag dat we hebben verdiend met uw gebruik van HERO. Voor deze clausule wordt "wij" en "onze" gedefinieerd als onze directeuren, werknemers en externe dienstverleners.

Geschillenbeslechting

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Nederland. U gaat akkoord met de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Amsterdam, Nederland voor alle geschillen, claims of oorzaken van actie die voortvloeien uit, of verband houden met of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van deze Website, inclusief geschillen met betrekking tot het bestaan of de geldigheid van deze Gebruiksvoorwaarden, op voorwaarde dat u ermee instemt om dergelijke geschillen, claims of oorzaken van actie uitsluitend voor te leggen aan de rechtbanken van Amsterdam, Nederland.

Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die het meest overeenkomt met de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling en worden de overige bepalingen afgedwongen.

Bedankt voor uw deelname aan onze website.

Met onmiddellijke ingang, laatste update: september, 2022

Als u vragen heeft, neem dan contact met ons op via onzeHelpcentrum.